Mormon Newsroom
Sajtóközlemény

Magyarország ENSZ-nagykövete egyházi vezetőkkel találkozott Salt Lake Cityben

Utahi útja során az egyház több létesítményével és világméretű programjával is megismerkedett Magyarország ENSZ-nagykövete, Bogyay Katalin.

Az április 7-én lezajlott látogatáson a diplomata és kíséretében lévő férje megtekintette az egyház nemzetközi segélyezési erőfeszítéseiben kulcsszerepet játszó Emberbaráti Központot, valamint az egyház jóléti létesítményeinek zászlóshajóját, a Püspökök Központi Tárházát. Bogyay nagykövetasszony elismerését fejezte ki a rendszer kiterjedtsége és szervezettsége láttán. „Ez igazán bámulatos. Önök csodát tesznek itt a szükséget szenvedőkért” – jelentette ki az üzemlátogatás végén.

A továbbiakban a vendégek két misszionárius nővér segítségével magyarul tájékozódhattak az egyház történetéről és hitelveiről, amit a Konferenciaközpont meglátogatása követett. Ezután M. Russell Ballard elder – Donald L. Hallstrom elder, a Hetvenek elnökségének tagja társaságában – az irodájában fogadta a nagykövetasszonyt és férjét, ahol további beszélgetést folytattak, többek között az apostolok szerepéről és elhívásáról, a papság visszaállításáról, a Mormon könyvéről, illetve a tized tantételéről és a templomi szertartásokról.

A látogatást hivatalos vacsora zárta, melyen Donald L. Hallstrom elder elnökölt, és jelen volt mások mellett Linda K. Burton nőtestvér, a Segítőegylet általános elnöke is. A Nemzetközi Gyermekkórus előadása, melynek része volt a Himnusz és egy magyar gyermekdal is, különösen lenyűgözte a magyar diplomatát, aki ezután a gyermekek nagy örömére mindegyikükkel kezet fogott.

A vacsorán szó esett a nők szerepéről az egyházban és az egyháztag nők szerepéről a világban. Hallstrom elder kifejtette, hogy az egyház reményei szerint az Úr Lelke világszerte megérinti majd az emberek szívét, és ők segíteni fognak a felebarátaink iránti szolgálatban. Kijelentette továbbá, hogy az emberbaráti munka önmagában nem elégséges, hanem abban is segítenünk kell, hogy a megsegítettek mindannyian, egyenként új életet építhessenek fel. A keresztények a világ számos részén veszélyben vannak – tette hozzá –, de együtt kell munkálkodnunk a katolikusokkal és más keresztény vallásokkal a szükséget látók megerősítése céljából. „Amikor a családok megerősíttetnek az egyház tanításai szerint, akkor képesek vagyunk megszüntetni a világban tapasztalható gyűlölet és félelem zömét” – zárta mondanivalóját Hallstrom elder.

Egyetértés volt a beszélgetés során abban, hogy fontos minden nemzettel baráti és szeretetteljes viszonyra törekedni. A nagykövetasszony kiemelt érdeklődést tanúsított a menekültek és más szükséget látók megsegítését célzó erőfeszítések, illetve a családok fontosságának témája iránt, és kijelentette: „Ki akarok állni a nőkért és a rabszolgaság ellen. Fel kell ismernünk ezt a problémát és változtatnunk kell rajta, különösen annak fényében, hogy a női menekültek közül sokakkal közönséges rabszolgaként bánnak.”

A látogatás végén Bogyay Katalin és férje reményüket fejezték ki, hogy a Konferenciaközpontban tartandó karácsonyi koncertre ismét Utahba látogathatnak majd.

Fotó: A Utahi Nemzetközi Gyermekkórus (Magyarország állandó ENSZ-képviselete jóvoltából)

Formai útmutatói megjegyzés:Amikor Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg online a Formai útmutató.