Sajtóközlemény

A mormon nőket arra buzdítják, hogy építsenek Krisztus tanára

Az általános női gyűlés az általános konferencia kezdetét jelzi

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza vezetői arra buzdították a mormon nőket, hogy összpontosítsanak Jézus Krisztus tanára, amikor nők, fiatal nők és 8 éves, valamint annál idősebb lányok világszerte összegyűltek az általános konferencia első ülésére. A 186. félévi általános konferencia általános női ülését 2016. szeptember 24-én tartották a Utah állambeli Salt Lake City Konferencia-központjában. A gyűlést Linda K. Burton nőtestvér vezette le, a Segítőegylet általános elnöke.

„Továbbra is gyarapítsátok a Jézus Krisztus tanáról való megértéseteket” – szorgalmazta Carole M. Stephens nőtestvér, aki első tanácsos a Segítőegylet általános elnökségében. Stephens nőtestvér a Tizenkét Apostol Kvórumába tartozó Russell M. Nelson elnök egy évvel ezelőtti, Kérés a nőtestvéreimhez című beszédére összpontosította a mondanivalóját.

Azt mondta, hogy a Szabadító „tartós enyhülést” nyújthat a bűn által előidézett bánattól, meg tud erősíteni  minket a „mások hamislelkű tettei” okozta fájdalom megtapasztalásakor, és vigaszt adhat azoknak, akik olyan dolgokat tapasztalnak meg, mint a „katasztrófa, mentális vagy egyéb betegség, krónikus fájdalom vagy halál”.

„A Jézus Krisztusba vetett hitünk által szembe tudunk nézni bármilyen kihívással” – hangsúlyozta Stephens nőtestvér, aki elmondta a nőknek, hogy imád tanulni tőlük, miközben bejárja a világot. „Semmi sem fogható ahhoz, mint amikor karöltve, szemtől szembe, lélektől lélekig veletek lehetek.”

„Nőtestvérek, nehéz időket élünk” – mondta Bonnie L. Oscarson nőtestvér, a Fiatal Nők általános elnöke, aki utalt „világunk Istentől egyre inkább eltávolodó” állapotára.

Oscarson nőtestvér így folytatta: „Ha a jelenlegi irányzat egy jelzés, akkor felkészültnek kell lennünk az előttünk álló viharokra.”

A Fiatal Nők vezetője felszólította az egyházban a lányokat és a nőket, hogy „tanulmányozzák az evangélium alapvető tanait”, és legyen „megingathatatlan bizonyságuk… azok igaz voltáról”. Ő is utalt Nelson elnöknek a 2015. októberi általános konferencián elhangzott beszédére, aki azt mondta, hogy előreláthatóan folytatódni fognak az egyház elleni támadások, és a nőknek alaposan meg kell érteniük Krisztus tanát.

Oscarson nőtestvér arra buzdította a nőket, hogy tanulmányozzák Jézus Krisztus engesztelését, tanítsák a családjukat és másokat a szabadítás tervéről, értsék meg a tan visszaállításának szükségességét, valamint tanulmányozzák és értsék meg a templomi szertartásokat és szövetségeket, vagyis az Úrnak tett ígéreteket.

„Aggódom, hogy olyan légkörben élünk, ahol olyannyira kerüljük a sértést, hogy teljes egészében elkerüljük a helyes tantételek tanítását is” – mondta a fiatalok vezetője. „Ha mi nem tanítjuk meg gyermekeinknek és fiataljainknak az igaz tant – mégpedig világosan –, akkor a világ Sátán hazugságaira tanítja majd őket.”

Jean B. Bingham nőtestvér, aki első tanácsos az Elemi általános elnökségében, a jószívűség témájáról és arról beszélt, hogy milyen erőfeszítéseket tesz az egyház világszerte a közösségben élő menekültek megsegítésére.

„Időtök, tehetségeitek és erőforrásaitok megosztása felemelte a ti szíveteket és a menekültekét is” – mondta Bingham nőtestvér. – A valódi jószívűség óhatatlanul reményt, hitet és fokozott szeretetet ébreszt azok között, akik adnak és akik kapnak.”

„Az élet Pinterest vagy Instagram verzióját nézzük, [és] esetleg beszippant minket az iskolánk vagy a munkahelyünk által diktált verseny” – mondta, arra buzdítva a nőket, hogy felemelő szavakkal építsék egymást.

„Legyünk bár 8 vagy 108 évesek, elhozhatjuk az evangélium világosságát a saját környezetünkbe, legyen az egy manhattani felhőkarcoló, egy malájföldi cölöpház vagy egy mongóliai jurta” – tette hozzá Bingham nőtestvér. – Elhatározhatjuk, hogy a jót fogjuk keresni másokban és a körülményeinkben.”

Záró beszélőként Dieter F. Uchtdorf elnök, aki második tanácsos az Első Elnökségben, a hit erejét taglalva eltöprengett az életére hatással lévő nőkön, például a nagymamáján, az édesanyján és a feleségén.

„Talán annak tudata tesz engem leginkább alázatossá, hogy ugyanezt a hatást egyházszerte több milliószor megsokszorozza a hozzátok hasonló, hittel rendelkező nők intelligenciája, bizonysága, képességei és tehetségei” – mondta Uchtdorf elnök.

„Időnként nem könnyű úgy szert tenni a lelki dolgokba vetett hitre, hogy közben egy fizikai világban élünk, viszont megéri az erőfeszítést, mert a hit hatalmas erővel bírhat az életünkben” – mondta.

„A hit bizalom – bizalom abban, hogy Isten látja, amit mi nem látunk, és tudja, amit mi nem tudunk” – mondta Uchtdorf elnök, egy olyan tanulságként, melyet pilótaként vont le, amikor sűrű ködbe vagy felhőkbe berepülve a műszereire és a légiirányítóra kellett hagyatkoznia.

Uchtdorf elnök annak történetét is elmesélte, amikor kitartó misszionáriusok kopogtattak felesége, Harriet ajtaján, aki akkor még kislányként apja halála után édesanyjával és a nővérével együtt egy négyszintes ház legfelső emeletén lakott a németországi Frankfurtban. „Mily gyakran mondtam már köszönetet azért, hogy továbbmentek, egészen a harmadik emelet utolsó ajtajáig!”

Végezetül azt  mondta, hogy „Isten megjutalmazza azokat, akik Őt keresik, azonban ez a jutalom általában nem az első ajtó mögött található. Kopogtassatok hát tovább! Ne adjátok fel! Keressétek Istent teljes szívetekből! Gyakoroljatok hitet! Járjatok igazlelkűségben!”

A zenét a Utah állambeli Ogden, Huntsville és Morgan városában található gyülekezetekből érkező fiatal nők kórusa szolgáltatta.

Az általános női ülés az első a hat általános konferenciai ülés közül. Sok nyelven élőben közvetítették utolsó napi szentek kápolnáiba, televízión, rádión, valamint az interneten.

Formai útmutatói megjegyzés:Amikor Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg online a Formai útmutató.