Sajtóközlemény

Az egyház megvásárolta a Mormon könyve nyomdai kéziratát

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, melynek központja Utah állam fővárosában, Salt Lake Cityben található, a közelmúltban megvásárolta a Mormon könyve nyomdai kéziratát. Az eladó a Krisztus Közössége felekezet volt, a Missouri állambeli Independence-ből. Az utolsó napi szentek hitük sarokköveként tekintenek a Mormon könyvére – olyan szentíráskönyvként, amely a Bibliához hasonlóan Jézus Krisztusról tesz tanúságot.

Steven E. Snow elder, egyházi történetíró és feljegyzésvezető, kijelentette: „A Mormon könyvét szent szövegnek tartjuk, mint a Bibliát. A nyomdai kézirat alkotja a Mormon könyve-beli szöveg megközelítőleg 72%-ának legrégebbi fennmaradt példányát, mivel az eredeti, ezt megelőzően tollba mondott kéziratnak csupán mintegy 28%-a élte túl, hogy évtizedeken át egy épület sarokkövében tárolták az illinois-i Nauvooban.”

 

Snow elder kifejezte háláját a Krisztus Közössége felé, amiért több mint egy évszázadon át gondját viselték a kéziratnak. Méltatta a bőkezű adakozókat is, akik biztosították a fedezetet ahhoz, hogy ez az érték az egyház birtokába kerülhessen.

A nyomdai kézirat már teljes egészében kiadásra került 2015-ben, a Joseph Smith Papers Project (Joseph Smith iratok projekt) részeként, a Revelations and Translations (Kinyilatkoztatások és fordítások) sorozat harmadik kötetében. A josephsmithpapers.org oldal idővel tartalmazni fogja a kézirat egészének digitális felvételeit.

A folyamatban lévő tervek szerint a kéziratot a következő hónapokban ki fogják állítani az Egyháztörténeti Könyvtárban, ahol bárki megtekintheti majd.

Itt tekinthető meg a Krisztus Közössége által 2017. szeptember 20-án, az Independence állambeli Missouriban tett bejelentés

Formai útmutatói megjegyzés:Amikor Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg online a Formai útmutató.