Sajtóközlemény

Az egyház és a faji kérdés: Isten szemében mindenki egyforma

Jézus Krisztus evangéliuma mindenkinek szól. A Mormon könyve kijelenti: „…feketét és fehéret, szolgát és szabadot, férfit és nőt… mindegyik egyforma Istennek” (2 Nefi 26:33). Ez az egyház hivatalos tanítása. Az egyházban a kezdetektől fogva szeretettel fogadtak és kereszteltek meg minden embert, faji hovatartozásra való tekintet nélkül. Sőt, élete vége felé 1844-ben Joseph Smith, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza alapító prófétája nyíltan ellenezte a rabszolgaságot. Ebben az időszakban néhány fekete férfit már elrendeltek a papságba. Az egyház egy időben felhagyott az afrikai származású férfiak elrendelésével, bár volt néhány kivétel. Nem pontosan ismert, miért, hogyan vagy mikor kezdődött el ez a korlátozás az egyházban, de véget ért. Az egyház vezetői isteni útmutatásra törekedtek ez ügyben, és több mint három évtizeddel ezelőtt kiterjesztették a papságot minden arra érdemes férfi egyháztagra. Az egyház azonnal elkezdte ezeket az egyháztagokat elrendelni a papság hivatalaiba világszerte, bárhol is tagjai az egyháznak. Az egyház világosan elítéli a rasszizmust, beleértve bármely korábbi rasszista megnyilvánulást akár az egyházon belül, akár azon kívül. 2006-ban az egyház akkori elnöke, Gordon B. Hinckley elnök kijelentette, hogy „egyetlen ember sem tekintheti magát Krisztus igaz tanítványának, aki becsmérlő megjegyzéseket tesz a másik fajból valókra. Sőt, nem gondolhatja azt sem magáról, hogy összhangban él Krisztus egyházának tanításaival. […] Ismerjük fel mindannyian, hogy mindenki Mennyei Atyánk gyermeke, aki minden gyermekét szereti.” Az egyház nemrégiben a következő nyilatkozatot tette ebben a témában: „A papság rendelkezésre állásának eredete nem teljesen tisztázott. Ez ügyben születtek olyan magyarázatok, melyek nem közvetlen kinyilatkoztatásból származnak, sőt e magyarázatokra néha a különböző kiadványokban is utalnak. Ezek a korábbi személyes állítások nem az egyházi tant képviselik.”

Formai útmutatói megjegyzés:Amikor Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg online a Formai útmutató.