Sajtóközlemény

Az Első Elnökség húsvéti üzenete

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Első Elnöksége a következő húsvéti üzenetet adta ki az elmúlt hétvégén: „Ebben a húsvéti időszakban, amint eltűnődünk halandó életünkön és emlékezünk azon szeretteinkre, akik már elhagyták ezt a földi létet, szívünk Őfelé fordul, aki ezt ígérte: „Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” Jézus Krisztus szó szerint a világ Megváltója, Isten fia, a Béke hercege, Izrael szentje, a feltámadt Úr, aki kijelentette: „Íme, én Jézus Krisztus vagyok, az, akiről a próféták bizonyságot tettek, hogy el fog jönni a világra… Én vagyok a világ világossága és élete.” Én vagyok az első és az utolsó; én vagyok az, aki él, én vagyok az, aki megöletett; én vagyok a ti szószólótok az Atyánál.” Ebben a húsvéti időszakban az Ő tanúiként bizonyságot teszünk, hogy Ő él és rajta keresztül mi is élni fogunk.” 3 Nefi 11:10
3 Nefi 9:18
A Tan es a szövetségek 110: 4

Formai útmutatói megjegyzés:Amikor Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg online a Formai útmutató.