Sajtóközlemény

Az Oxford Egyetem az utolsó napi szentekkel összefogva szimpóziumot rendezett a Jakab király-féle Bibliáról

2011. május 14-én, szombaton, tudósok és vallási vezetők szimpóziumot rendeztek Angliában az Oxford Egyetemen a Jakab király-féle Biblia fordításának 400. évfordulója alkalmából.

Az esemény, melyet a Harris Manchester College és Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza közösen rendezett, megünnepelte a Szent Biblia hatását a kultúrára, a vallásra és az irodalomra.

Nagy-Britannia egyik vezető teológusa, prof. Alister E. McGrath tiszteletes felvázolta a Jakab király-féle bibliafordítás hátterét és a fordítás menetét: „A [fordítók] mit sem tudtak arról, hogy munkájuk gyümölcse 300 éven keresztül dominálni fogja a világ angol nyelvű részét.

Úgy tűnik, a fordítók kulcsfeladata a szöveg elérhetővé tétele volt -- magyarázta McGrath, aki a 17. században élt oxfordi tudós, Miles Smith szavait idézte. -- Miles Smith azt mondta, hogy a Jakab király-féle verzió elkészítése olyan volt, »mint amikor egy kútról elgörgetik a zárókövet, hogy mindenki ihasson belőle«.”

Az egyik irodalomtudós, Jonathan Bate professzor, kifejtette, hogy „az angol kultúra két oszlopon nyugszik”: az egyik a Biblia „Jóváhagyott változata” -- amely I. Jakab király megbízásából készült --, a másik pedig William Shakespeare művei. Bate professzor szellemesen megjegyezte, hogy „a Jóváhagyott változat az a kivétel, amelyik erősíti azt a szabályt, hogy bizottság még soha nem alkotott nagy irodalmi művet”.

John S. Tanner professzor, a Brigham Young Egyetem rektorhelyettese, a Jakab király-féle Biblia Amerikára gyakorolt hatását vizsgálta. „A könyv óriási hatással volt a kultúránkra” -- mondta. Tanner professzor megvizsgálta, hogy milyen szerepet játszott a könyv az Egyesült Államok négy történelmi fontosságú személyének életében: John Winthrop („az egyik első telepes”), Joseph Smith („a próféta”), Abraham Lincoln („az elnök”) és Martin Luther King („a hitszónok”).

Kenneth Johnson elder, a Hetvenek egyik nyugalmazott tagja, megosztotta személyes bizonyságát a Szent Bibliáról. „A könyv tanításainak olvasása közben teljesen megváltoztam -- mondta. -- A Biblia tanúságot tesz arról, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. A könyv az inspiráció és a kinyilatkoztatás kútja.”

Az esemény része volt a régi Bibliákról szóló kiállítás is, melyet a Harris Manchester College és az Oxford Egyetem Bodleian Könyvtárában rendeztek. A szimpózium résztvevői megtekinthették az 1602-es kiadású Püspökök Bibliája azon egyetlen megmaradt példányát, melyet Jakab király fordítói használtak, és amely tartalmazza az általuk tett javaslatokat, törléseket és változtatásokat. A kiállítás része volt még az egyik korai Jakab király-féle kiadás, Luther Márton 1522-es Bibliája, valamint George Frideric Händel Messiás című művének karmesteri példánya.

Formai útmutatói megjegyzés:Amikor Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg online a Formai útmutató.