Sajtóközlemény

Kitartanak a szamoai mormon egyháztagok

Nemrégiben Tad R. Callister, a Csendes-óceáni-szigetek Terület elnöke körutazást tett a cunami sújtotta Szamoán, ellátogatva számos olyan egyháztag otthonába, akik átélték a szeptember 29-i katasztrófát. Mindegyikük otthonában egy mormon püspök vagy cövekelnök fogadta, akik azért voltak ott, hogy lelki és esetenként fizikai támogatást nyújtsanak a bajba jutott családoknak. Callister elnök számára ez a szerető lelkipásztori gondoskodás megnyugató jel volt arra, hogy gondoskodnak az érintettek szükségleteiről, és meghallgatásra találnak az imáik. A katasztrófa által okozott fizikai és lelki sebhelyek örökre megmaradnak. Sok a fájdalom – de reményt és gyógyulást rejt, amikor az emberek együtt dolgoznak és hódolnak. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza szamoai tagjainak „rendkívüli hitük van a feltámadásban” – mondta Callister elder, a Hetvenektől. – Rendkívüli módon hisznek abban, hogy Isten jóságos. Rendkívül rugalmasak, és képesek újra talpra állni. Mindez Isten felé fordította őket, ahelyett, hogy eltávolította volna őket Tőle.” Sőt, ahogy telnek-múlnak a hetek, az élet kezd visszaállni a régi kerékvágásba a cunami sújtatta Szamoán, Amerikai Szamoán és a Tonga-szigetekhez tartozó Niuatoputapun. Az ivóvíz biztosítása továbbra is kihívást jelent néhány területen, ezért tehergépkocsikkal szállítanak vizet a helyi egyháztagoknak és más családoknak. Az élelmiszerellátás azonban megfelelő, mondta Brent H. Nielson elder a Hetvenektől, aki második tanácsosként szolgál a Csendes-óceáni-szigetek Terület elnökségében. „Mindent egybevéve az egyháztagok hozzállása pozitív” – tette hozzá. A területen egyháztagok tucatjai veszítették el otthonukat, melyek leggyakrabban a szamoai építkezési szokásoknak megfelelő nyitott oldalú szalmakunyhók voltak. Callister elnök elmondta, hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza úgy tervezi, hogy felépít 50 ilyen kunyhót, melyek a cunami károsultjai közül olyanoknak is otthont nyújtanak majd, akik nem tagjai az egyháznak. Az egyház biztosítja az építőanyagot, „a munka java részét pedig a helyi lakosok végzik”, magyarázta. A Szamoa-szigetekhez tartozó Upolu keleti részén két cövekközpontot is súlyosan megrongált a víz és a hordalék. A cövekekbe tartozó egyháztagok ezért más megoldásokat találtak arra, hogy találkozzanak és együtt hódoljanak. Bár a Szamoai Apia templom csúcsá díszítő Moróni angyal kürtje letört a szeptember 29-ei földrengésben, az ott folyó munka nem állt meg, így a templom továbbra is a vigasz kikötője a szamoai egyháztagok számára, mondta Callister elnök. Az érintett területeken élő egyháztagok közül sokan a földből élnek, apró ültetvényeiken termelik meg a családjuk számára szükséges élelmet, és ez jelenti a pénzbevételi forrásukat is. Szerencsére a legtöbb ültetvény a partvidéktől beljebb fekszik, ezért a szökőár nem tett bennük kárt. Ennek köszönhetően a helyi gazdaságot nem érte túlságosan nagy csapás. Callister elnök csodálattal szemlélte, hogy az UNSZ áldozatok rokonai milyen felemelő módon nyújtottak érzelmi és lelki vigaszt a hozzátartozóiknak. Az egyház szaktanácsadást is biztosít a katasztrófa által érintetteknek, többek között például a gyermekeknek is. Nielson elder elmondta, hogy a segítőkész emberek azóta is érdeklődnek, hogyan támogathatnák a cunami áldozatait a Csendes-óceáni-szigetek déli részén. Azt javasolta, hogy az emberek járuljanak hozzá az egyház emberbaráti pénzalapjához, hogy ezáltal a lehető leghatékonyabb módon szolgálhassák a károsultakat.

Formai útmutatói megjegyzés:Amikor Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg online a Formai útmutató.