Sajtóközlemény

Márciusban világszerte a nőket ünnepeljük

Márciusban két különleges napon is a nőket ünnepeljük: a nemzetközi nőnapon, március 8-án, majd a Segítőegylet megalapításának évfordulóján, március 17-én.

Ezen alkalomból az emberek világszerte visszatekintenek a múlt és napjaink nőinek értékére és mindarra, amivel gazdagabbá tették a világot. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházához tartozó nők ezenfelül megünneplik, hogy egy több mint 175 éves szervezethez tartozhatnak.

A Segítőegyletet 1842. március 17-én alapították a nők és családjaik megerősítésére, valamint a szükséget szenvedők megsegítésére. Emma Smith, a Segítőegylet első elnöke a szervezet első gyűlésén jelen lévő 20 nőnek a következőt mondta: „Valami rendkívülit fogunk véghezvinni.” A Segítőegyletnek ma már több mint 7 milló tagja van világszerte.

A Segítőegylet tagjai szerte Európában minden évben összegyűlnek, hogy megünnepeljék e csodálatos szervezet megalapításának évfordulóját. 

Magda Ágnes, a Budapest Magyarország Cövek cöveki Segítőegylet elnökségének első tanácsosa a következő gondolatokat osztotta meg a szervezettel kapcsolatban:

Minden évben március 17-én megünnepeljük, a Segítőegylet megalakulását. Most lesz 177 éve, hogy megszervezték a Segítőegyletet az egyházunkban. Ez egy női szervezet, amely a világon olyan nővéreket egyesít, akiknek ugyanaz az értékrendjük, és olyan fontos célkitűzéseik vannak, mint hogy a saját életükön és példájukon keresztül mások életébe áldást és örömet hozzanak.

Azonos a gondolkodásunk, de nem vagyunk egyformák. Mindannyian Istent követjük, de külön egyéniségek vagyunk. Egyenként érzékenyek, de közösen erősek vagyunk. A szeretetünk által tudjuk átadni Isten tanításait egymásnak. Mennyei Atyánkat képviseljük, bármerre járunk a világban. Mindig tenni akarunk, Istent követve példát mutatunk.

Az országban mindenhol olyan nővérekkel találkozok, akiknek erős a hitük, nagy a kitartásuk, határozott az Isten iránti elkötelezettségük, és olyan szeretetet mutatnak egymás iránt, amit csak azok tudnak, akik közel vannak Istenhez. Gondoskodnak a gyermekeikről, családjukról, a gyülekezetük tagjairól, vagy olyan emberekről, akik körülöttük élnek és segítségre szorulnak. Tanítanak, szerveznek, ápolnak, vigasztalnak. Egyszerűen csodálatosak!

Nagyon hálás vagyok, hogy ismerhetem ezeket a nővéreket. Hálás vagyok, hogy közéjük tartozom, tanulhatok tőlük, követhetem a példájukat. 

A Segítőegylet célja

A Segítőegylet mottója: „A jószívűség soha el nem fogy” (vö.: 1 Korinthusbeliek 13:8). A mottó arra emlékezteti és buzdítja a szervezet tagjait, hogy jószívűséggel telve menjenek és szolgálják felebarátaikat.

Megalapítása óta a Segítőegylet részt vesz társadalmi, emberbaráti, és közösségi munkákban. Eliza R. Snow – a Segítőegylet elnöke 1866-1887 között – a nők tanítására, valamint arra összpontosított, hogy orvosi iskolába küldje őket, ahol orvosoknak és nővéreknek tanultak. Emmeline B. Wells – a Segítőegylet elnöke 1910-1921 között – szenvedélyesen emelt szót a nők szenvedése ellen, és baráti kapcsolatot ápolt Susan B. Anthonyval. Kemény munkájuk eredményeként a Utah állambeli nők voltak az elsők, akik szavaztak az országos választásokon.

1876-tól kezdődően száz éven keresztül a Segítőegylet tagjai búzát termeltek, elraktározták azt, és a rászorulóknak adták. Ebből a búzából az 1906-os San Francisco-i földrengés és az I. és II. Világháború túlélőinek, valamint a saját közösségükben élőknek adományoztak. A búzaprojekt 1976-ban az egyház jólléti programjának részévé vált.

Jean B. Bingham, a Segítőegylet jelenlegi elnöke az emberbaráti segítségnyújtás, a vallásközi párbeszéd, valamint a nemzetközi női jogok szószólója. Első tanácsosa, Sharon Eubank, az UNSZ Szeretetszolgálat – az egyház világszintű emberbaráti szervezetének – igazgatójaként dolgozik. Második tanácsosa, Reyna I. Aburto Nicaraguában született, ahol túlélt egy háborút és egy hatalmas földrengést. Mióta 26 évesen csatlakozott az egyházhoz, fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy szolgálja a közösségét, a fiatalokat, valamint az egyházat.

         

Formai útmutatói megjegyzés:Amikor Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg online a Formai útmutató.