Vezető hír

Monson elnök: „Deutschland, ich liebe dich!”

„Már hetek óta izgatottan vártam, hogy eljöhessek ebbe az országba, és meglátogathassam azt a népet, melyet annyira szeretek” – mondta Monson elnök az utolsó gyűlésen, melyet a Frankfurt am Main-i Jahrhunderthalléban tartottak október 21-én. Az eseményt Németország, Ausztria és Svájc különböző gyülekezeti házaiba egyenes adásban közvetítettek. A négy gyűlést több mint 10 000 utolsó napi szent látta élőben, de rajtuk kívül még sok ezren követték figyelemmel az eseményt a műholdas közvetítés segítségével.

A német egyháztagokhoz szóló üzenetének fő mondanivalója azon felhívása volt, hogy kövessék Jézus Krisztust. „Azért imádkozom, hogy kinyissuk a fülünket, hogy meghalljuk, amikor kopogtat; becsben tartsuk Urunk meghívását; és meglegyen a bölcsességünk, hogy kitárjuk szívünk és elménk kapuit, hogy Jézus Krisztus eljöhessen hozzánk” – mondta Monson elnök Hamburgban.

Azok, akik érzik a Szabadító hatását, változást tapasztalnak az életükben, és vágynak arra, hogy másokat szolgáljanak, magyarázta az egyház elnöke Berlinben. Monson elnök emlékeztette a hallgatóságot Münchenben, hogy Jézus halászokat hívott el, hogy hagyják ott a hálóikat, és kijelentette, hogy emberek halászaivá teszi őket. Krisztus minden követője emberek halásza lehet, mondta. A Frankfurt am Mainban összegyűlt híveknek pedig azt mondta, hogy Jézus a példájával tanított. Megbocsátást tanított azzal, hogy megbocsátó volt és könyörületet azáltal, hogy könyörületes volt, tette hozzá Monson elnök.

Monson elnök különleges kapcsolata Németországgal számos évtizedre visszanyúlik. 1968-ban, egy hideg novemberi napon egy romos raktárban találkozott az egyház tagjaival Görlitzben. A jelenlévő szentek hite oly mélyen megérintette Monson elnököt, hogy tett egy érzelmes kijelentést, amely aztán meghatározta európai szolgálatát. „Ha hűek maradtok Isten parancsolataihoz – ígérte Monson elnök –, minden olyan áldás a tiétek lesz, melyet a többi országban élvezhetnek a szentek.”

Egy másik emlékezetes esemény az volt, mikor Monson elnök felszentelte az akkori Német Demokratikus Köztársaságot Jézus Krisztus evangéliumának terjesztésére. 1975. április 27-én kora reggel egy Drezdához közeli domboldalon mondta el a felszentelő imát. Hálát adott az egyházért az országban, jellemezte az egyháztagok hitét, és könyörgött, hogy a híveknek módja lehessen építeni egy templomot, mely egy különleges szentség az utolsó napi szenteknek. Ekkoriban a legközelebbi templom Svájcban volt, a vasfüggöny másik felén.

2012-es németországi útján Monson elnök meglátogatta régi barátait és ismerőseit Szászországban. Ezután visszatért Drezdába, és José A. Teixeira eldertől, az egyház Európa Területének elnökétől, egy bekeretezett fényképet kapott a felszentelés helyszínéről.

„Monson elnök németországi látogatásával mindannyian felismerjük és tanúsítjuk, hogy prófétai ígérete beteljesedett. Mily csodás áldás ez mindannyiunknak, hogy itt lehet velünk, és beszél a gyülekezetekhez Hamburgban, Berlinben, Münchenben és Frankfurtban. Monson elnök tényleg nagyon szereti a német embereket, és a német nép viszonozza is ezt a szeretetet” – mondta Teixeira elder.

Monson elnök Görlitzben elhangzott történelmi ígérete prófétai ígéretnek bizonyult.

1985. június 29–30-án felszentelték a Freiberg templomot, mely az első, német földön épült templom. A berlini fal leomlása előtt pedig külföldi misszionáriusokat engedtek be az NDK területére, az onnan származó misszionáriusoknak pedig megengedték, hogy külföldre menjenek szolgálni.

A Freiberg templom felszentelése után két évvel a Hessen tartománybeli Friedrichsdorfban is felszenteltek egy templomot. Napjainkban Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 38 500 tagot számlál Németországban, akik 173 gyülekezetet alkotnak.

Formai útmutatói megjegyzés:Amikor Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg online a Formai útmutató.