Sajtóközlemény

Női egyházi vezetők kaptak megbízást vezetőségi tanácsokban

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza néhány női általános tisztségviselője megbízást kapott az egyház papsági vezetőségi tanácsaiban az Első Elnökségtől és a Tizenkét Apostol Kvórumától.

Bonnie L. Oscarson nőtestvér egy Facebook-bejegyzésben beszélt a Misszionáriusi Végrehajtó Tanácsban betöltendő új feladatáról.

„Még mindig élénken emlékszem arra, amikor Thomas S. Monson elnök bejelentette, hogy csökkentik a fiatal nők misszionáriusi korhatárát. Ma tanúja lehettem egy másik jelentős pillanatnak – meghívást kaptam, hogy legyek a Misszionáriusi Végrehajtó Tanács tagja. Nagy megtiszteltetés ez a számomra. Ez az egyház három kulcsfontosságú tanácsának az egyike, melyek élén a Tizenkettek tagjai állnak. Linda Burton nőtestvér mostantól a Papsági és Családi Végrehajtó Tanács, Rosemary Wixom nőtestvér pedig a Templomi és Családtörténeti Végrehajtó Tanács tagja lesz.
Mily nagyszerű időszak most nőnek lenni az egyházban, ahol minden eddiginél többre becsülik és nagyobb szükség van a véleményünkre.  Hálás vagyok a lehetőségért, hogy a meglátásaimmal és a tapasztalataimmal elősegíthetem a tanács munkáját, miközben közösen azon munkálkodunk, hogy megosszuk a visszaállított evangélium üzenetét.”

Dallin H. Oaks elder a Tizenkét Apostol Kvórumából a Facebook-oldalán támogatásáról biztosította a női vezetőket az új feladataik ellátásában.

„Nagy örömmel olvastam Bonnie Oscarson nőtestvér bejegyzését a Facebookon a női tisztségviselők új megbízásairól a három általános papsági tanácsban. Szükségünk van a bölcsességükre és a részvételükre. Észszerű okokból a megbízásaik összhangban állnak a jelenlegi feladataikkal. 
Oscarson nőtestvér abban az időben fog a Misszionáriusi Végrehajtó Tanácsban szolgálni, amikor az egyházban példa nélkül állóan sok misszionárius szolgál, köztük rengeteg fiatal nővel. Wixom nőtestvérnek a Templomi és Családtörténeti Végrehajtó Tanácsba szóló megbízása nagy segítségünkre lesz abban, hogy megtanítsuk a fiataljainknak, hogyan ismerhetik meg az őseiket.
Az is nagy örömmel töltött el, hogy az Első Elnökség jóváhagyta a Papsági Végrehajtó Tanács átnevezését »Papsági és Családi Végrehajtó Tanácsra«. Tudom, hogy Burton nőtestvér értékes meglátásokat fog megosztani az új pozíciójában, miközben az egyház, szerte a világon élő női tagjait fogja képviselni.”

Linda K. Burton nőtestvér, a Segítőegylet általános elnöke; Bonnie L. Oscarson nőtestvér, a Fiatal Nők általános elnöke; valamint Rosemary M. Wixom nőtestvér, az Elemi általános elnöke, olyan tanácsokban kaptak megbízást, amelyek az egyház számára határoznak meg eljárásrendeket.  

„Szívből hálás vagyok, hogy elhívtak szolgálni a Papsági és Családi Végrehajtó Tanácsba. A történelem során az egyház jó férfi és női tagjai azon munkálkodtak közösen, hogy erős alapot építsenek Krisztus visszaállít evangéliumának, hogy az virágozzék és reményt adjon annak a világnak, amely oly sokszor nélkülözi a fényt. Most mindennél fontosabb, hogy összefogva és Mennyei Atyánk tervét követve hazahozzuk a gyermekeit.”

Burton nőtestvér a Papsági és Családi Végrehajtó Tanácsban, Oscarson nőtestvér a Misszionáriusi Végrehajtó Tanácsban, Wixom nőtestvér pedig a Templomi és Családtörténeti Végrehajtó Tanácsban fog szolgálni. A Papsági Végrehajtó Tanács neve Papsági és Családi Végrehajtó Tanácsra változott.

Rosemary M. Wixom
„Az elemis gyermekek éneklik a következőt: Oly gyönyörű a templom. Vannak olyan gyermekek is, akik kutatják a családi neveiket és indexelést is végeznek. Imádják a templomokról és a saját őseikről szóló történeteket. Ezek az összetartozás érzését nyújtják nekik, és megerősítik a szívükben azt a célt, hogy rendíthetetlenek maradjanak az evangéliumban, és hogy egy nap elmenjenek a templomba. Tudom, hogy az igazságok, melyeket a gyermekeinknek tanítunk, felnőttként is a szívükben él majd. Pontosan ezért tekintem különleges kiváltságnak, hogy most a Templomi és Családtörténeti Végrehajtó Tanácsban szolgálhatok.”

„Meggyőződésünk, hogy ezeknek az általános segédszervezeti elnököknek a bölcsessége és véleménye nagyban hozzá fog járulni ahhoz a fontos munkához, melyet ezek a tanácsok látnak el” – írta az általános felhatalmazottaknak és általános segédszervezeti elnököknek szóló levelükben Thomas S. Monson elnök, az egyház elnöke; Henry B. Eyring elnök, az Első Elnökség első tanácsosa; valamint Dieter F. Uchtdorf elnök, az Első Elnökség második tanácsosa.

Az új megbízások azonnal hatályba is léptek.

Formai útmutatói megjegyzés:Amikor Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg online a Formai útmutató.