Téma

Saját nemhez való vonzódás

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elismeri, hogy a saját nemhez való vonzódás olyan kényes téma, melyhez kedvességre, könyörületre és megértésre van szükség. A mormonandgay.lds.org weboldal megerősíti azt a tényt, hogy – ahogyan az egyik mormon szentírás is fogalmaz – Isten „szereti gyermekeit” (1 Nefi 11:17); és azt a célt szolgálja, hogy mindenkinek segítsen evangéliumi szemszögből jobban megérteni a saját nemhez való vonzódást.

Az egyház nem foglal állást a saját nemhez való vonzódás okát illetően. Dallin H. Oaks elder 2006-ban kijelentette: „Az egyház nem foglal állást abban, hogy mi okozza ezeket a fogékonyságokat vagy hajlamokat, az azonos nem iránti vonzódást is beleértve ebbe.”

A saját nemhez való vonzódás érzései nem minősülnek bűnnek. M. Russell Ballard elder leszögezte: „Beszéljünk világosan: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza abban hisz, hogy »a saját nemhez való vonzódás megtapasztalása sok ember számára egy összetett valóság. Maga a vonzódás nem minősül bűnnek, ám az aszerint való cselekvés igen. Habár nem az egyének választják azt, hogy ilyen vonzódásaik legyenek, a rájuk adott választ igenis ők választják meg. Az egyház szeretettel és megértéssel karolja fel Isten minden gyermekét, beleértve [azokat is, akik a saját nemükhöz vonzódnak]«.”

Míg a saját nemhez való vonzódás nem bűn, ugyanakkor kihívást jelenthet. Bár ezeket az érzéseket az ember nem maga választja, elkötelezheti magát Isten parancsolatainak betartása mellett. Egy olyan illető szülője, aki a saját neméhez való vonzódást él meg, vagy melegként határozza meg magát, válassza azt, hogy szereti és elfogadja gyermekét. Az egyháztagok közösségeként az utolsó napi szentek igyekezzenek befogadó közösséget létrehozni.

Akik a saját nemükhöz való vonzódást tapasztalnak vagy melegként határozzák meg önmagukat, teljes mértékben részt vehetnek az egyházban. Az egyházi eljárásrend így fogalmaz: „Ha egyháztagok saját nemük iránt éreznek vonzalmat, de nem tanúsítanak homoszexuális viselkedést, akkor a vezetők támogassák és biztassák arra irányuló elhatározásukat, hogy az erkölcsi tisztaság törvénye szerint élnek, és ellenőrzés alatt tartják a tisztátalan gondolatokat. Ezek az egyháztagok kaphatnak egyházi elhívást. Ha minden más szempontból érdemesek és alkalmasak, akkor lehet templomi ajánlásuk és részesülhetnek templomi szertartásokban.”

A Mormon and Gay [Mormon és meleg] egyházi weboldal elnevezése azt a tényt tükrözi, hogy nem szükséges a két identitás között választani – az ember valójában melegként is élhet Krisztus tanításaihoz hűen.

További részletek a mormonandgay.lds.org oldalon találhatók.

Formai útmutatói megjegyzés:Amikor Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg online a Formai útmutató.