Téma

Templomi házasság

Az egyháztagok hite szerint a templomban kötött házasságok „pecsételve” vannak, és abban az áldásban részesítenek, hogy az örökkévalóságon át tartanak. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai hitének központi részét alkotja annak tudata, hogy a családi egység tudatos, szerető valóságként a síron túl is folytatódhat, és sértetlen marad a házastársak közötti, valamint a szülők és gyermekek közötti kapcsolat.

Ha egy házaspár a templomban köt házasságot és egymáshoz pecsételik őket, akkor születendő gyermekeik automatikusan hozzájuk pecsételődnek. Ha a gyermekek a házaspár pecsételése előtt születtek , akkor ezek a gyermekek később szüleikkel együtt részt vehetnek a templomi pecsételésben. Az örökbe fogadott gyermekeknek is lehetőségük nyílik arra, hogy örökbefogadó szüleikhez pecsételjék őket.

Az örökkévaló család fogalma a szentírásokból és mai kinyilatkoztatásokból ered. Az Újszövetségben például Máté 16–19-es versei feljegyzik Jézus Krisztus Péter apostolhoz intézett következő szavait: „És néked adom a mennyek országának kulcsait; és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.” Az egyház a „megköt” szót egyenértékűnek tartja azzal, hogy „megpecsétel”.

Egy felmérés szerint, melyet a Los Angeles Times 2000 cikkében közöltek, „válás vonatkozásában a mormon templomi házasságok tartósnak ígérkeznek”, mindössze 6 százalék a válások aránya. Egy másik felmérés, amelyet 1993-ban közölt a Demography Magazine, arra a következtetésre jutott, hogy Amerika összlakossága körében Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza azon tagjai között a legvalószínűtlenebb a válás, akik az egyház templomaiban kötnek házasságot.

Formai útmutatói megjegyzés:Amikor Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg online a Formai útmutató.