További források

Tudni és megérteni

Bizonyságot szerezni, és élő tanújaként állni mindannak, amiről tudjuk, hogy igaz, létfontosságú a halandóságon át tartó utazásunk során elérhető lelki fejlődésünkhöz. Ezért meg kell értenünk mi a bizonyság, hogyan tudunk szert tenni rá, és mit kell tennünk azért, hogy táplálni és erősíteni tudjuk azt.

Kezdjük azzal, hogy igyekezzünk mélyebben megérteni, mi is a bizonyság. Dallin H. Oaks elder azt mondta: „Az evangéliumról való bizonyság személyes tanúság, melyet a Szentlélek tesz a lelkünknek, hogy bizonyos örök jelentőségű tények igazak, és hogy mi tudjuk, hogy azok igazak.”1

A bizonyság alapja az a tudás, hogy Mennyei Atyánk él és szereti a gyermekeit; hogy Jézus Krisztus él, hogy Ő Isten Fia, és hogy véghezvitte a végtelen engesztelést; hogy Joseph Smith Isten prófétája, akit arra hívtak el, hogy visszaállítsa az evangéliumot; hogy Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza a Szabadító igaz egyháza a földön; és hogy az egyházat ma egy élő próféta vezeti. Ebből az alapból kiindulva a bizonyság addig gyarapodik, amíg magába nem foglalja az evangélium összes tantételét.

A Kalauz a szentírásokhoz a tudás szó jelentését a következőképpen határozza meg: „Megértés, felfogás, különösen az igazságé, amint azt a Lélek tanítja, illetve megerősíti.”2 Amikor azt mondjuk, hogy valamiről tudjuk, hogy igaz az evangéliumban, akkor valójában azt mondjuk, hogy éreztük, hogy igaz. Nem tudhatjuk valamiről, hogy igaz, anélkül, hogy a szívünkben ne éreznénk, hogy az igaz!

A Kalauz a szentírásokhoz a megértés szó jelentéséről pedig azt írja: „Megismerni, illetve felfogni valamely igazság jelentését, beleértve annak alkalmazását az életben.”3 Ahhoz, hogy megértsük vagy felfogjuk azon dolgokat, melyekről éreztük, hogy igazak, azok szerint kell élnünk, és át kell ültetnünk őket a gyakorlatba. Csakis ekkor lesz hiánytalan és teljes a tudásunk.

Például, én tudhatom, hogy a tized törvénye igaz tantétel és Mennyei Atyánk isteni törvénye. Erre a tudásra szert tehetek, ha olvasom a tized tantételét, elgondolkodom rajta és imádkozom róla, vagy ha hallok valakit tanítani a tizedről, és közben a Szentlélek megerősíti annak igazságát. Ha azonban e tanúság után soha nem fizetek tizedet, akkor vajon mennyire értettem meg mi is a tized valójában?

Az evangélium egy törvényéről vagy tantételéről szerzett bizonyság a következő két dolog kijelentése: egyrészt azon tudásé, melyet a Szentlélek nyilatkoztatott ki nekünk, másrészt pedig azon megértésé, melyet úgy szerzünk a tudásról, hogy állandóan az adott törvény vagy tantétel szerint élünk.

Az egyik legnagyszerűbb módja a bizonyságunk megszerzésének vagy erősítésének, hogy eljárunk a templomba. A templom számunkra, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagja számára a hitünk és bizonyságunk jelképe. Nem létezik jobb mód arra, hogy gyarapítsuk az evangéliummal kapcsolatos tudásunkat és megértésünket, minthogy eljárunk a templomba. Mindaz, amit annak érdekében kell megtennünk, hogy beléphessünk az Úr házába, és az ott tanultak folyamatosan táplálják és erősítik a bizonyságunkat.

Áldottak vagyunk, hogy ilyen sok templom van a területünkön. Tegyük a templomot a hódolatunk jelképévé azáltal, hogy olyan gyakran járunk oda, amilyen gyakran csak tudunk. Ha így teszünk, folyamatosan több tudásra és megértésre teszünk szert, ami meg fogja erősíteni a bizonyságunkat, az életünket pedig örömmel és békességgel fogja betölteni.

 

1Lásd Dallin H. Oaks: Bizonyság. Liahóna, 2008. máj. 26.

2 Kalauz a szentírásokhoz: tudás. scriptures.lds.org

3 Kalauz a szentírásokhoz: megértés. scriptures.lds.org

Formai útmutatói megjegyzés:Amikor Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg online a Formai útmutató.