Téma

Vallásszabadság

A vallásszabadság alapvető emberi jog, amely minden ember lelkiismeretét védelmezi. Lehetővé teszi, hogy legbensőbb hitünknek megfelelően gondolkodjunk, azt kifejezésre juttassuk és aszerint cselekedjünk. Világszerte azonban, ahogyan az Egyesült Államokban is, ez a szabadság folyamatosan csorbul. Egyházak, vallási szervezetek és egyének is szembesülnek a korlátozások növekvő számával, amikor a közéletben vesznek részt, hangot adnak hitüknek, vagy éppen szolgálják a társadalmat. Az egyháztagok és a jóakaratú emberek azonban sok jót tehetnek a vallásszabadság megőrzéséért és megerősítéséért.

Mit jelent a vallásszabadság?  

A vallásszabadság alapvető emberi jog, valamint az első helyen áll az Egyesült Államok alkotmánya által biztosított szabadságjogok sorában. Annak a joga ez, hogy kigondoljuk, kifejezésre juttassuk és tetteinkbe ültessük azt, amiben mélyen hiszünk, lelkiismeretünk parancsai szerint.  

Miért szükséges a vallásszabadság?

A vallásszabadság, vagy a lelkiismereti szabadság, alapvető fontosságú a sokszínű társadalom egészségéhez. Lehetővé teszi, hogy a különböző hitek és meggyőződések virulhassanak. A vallásszabadság védelmezi minden csoport és egyén jogát – ideértve a legsebezhetőbb csoportokat és egyéneket is –, legyenek akár vallásosak, akár nem. 

Miért fontos a mormonoknak a vallásszabadság?

Tanításaik és történelmük okán az utolsó napi szentek különösen elkötelezettek a vallásszabadság iránt. A mormon vezetők már mintegy 200 éve tanítanak arról, hogy a vallásszabadság mindenki számára fontos: „Igényt tartunk arra a kiváltságra, hogy saját lelkiismeretünk parancsai szerint hódoljunk a Mindenható Istennek, és minden embernek megadjuk ugyanezt a kiváltságot, hadd hódoljanak úgy, ott és annak, ahogy, ahol és aminek akarnak.”

Miért elengedhetetlenül fontos a vallás a társadalom számára?

A vallásnak elengedhetetlenül fontos helye van a társadalomban. Hogy ki tudja fejteni pozitív befolyását, a vallási szervezeteknek és vallásos egyéneknek fizikai, társadalmi és jogi élettérre van szükségük vallásuk gyakorlásához. Minden törvényes hangnak helye van a közéletben. Sem a vallásos, sem a világi hangokat nem szabad elhallgattatni. A vallás nem csak a személyes hódolatról szól: része a társadalmi és erkölcsi kérdésekben való nyilvános állásfoglalás is.

Mit kíván tőlünk a vallásszabadság?

A vallásszabadság egyaránt jelent kötelességet és jogot is. A vallásszabadság és az előzékenység összefüggnek, olyan kölcsönös kötelezettséget alkotva, mely minden ember veleszületett méltóságában gyökerezik. A vallási szervezetek és vallásos emberek felelősek a nézeteik ésszerű és tiszteletteljes megfogalmazásáért. 

Mit tehetünk?

  • Tudjunk meg többet a vallásszabadságról: mi az, hogyan működik és milyen problémák fenyegetik.
  • Gyakoroljuk a vallásszabadságot: tiszteljük mások vallási meggyőződését, ahogyan a vallástalanok meggyőződését és véleményét is. Legyünk előzékenyek beszélgetéseink és társas érintkezéseink során, személyesen és az interneten egyaránt.
  • Csatlakozzunk másokhoz a vallásszabadság támogatásában: vegyünk részt minden olyan közösségi tevékenységben, amelyet helyénvalónak tartunk. Használjuk az internetet és a közösségi médiát arra, hogy segítsünk másoknak többet megtudni a vallásszabadságról.

Formai útmutatói megjegyzés:Amikor Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról ír, kérjük, használja az egyház teljes nevét, amikor először utalást tesz rá. További információért az egyház nevének használatáról tekintse meg online a Formai útmutató.